Energie vergelijken & Energienieuws

Tegemoetkoming energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting vanaf eind april

Tegemoetkoming energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting vanaf eind april

Tegemoetkoming energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting vanaf eind april

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Deze groep kan daarom niet of onvoldoende gebruik maken van het prijsplafond, maar wordt wel geraakt door de hoge energieprijzen. Het kabinet heeft daarom met spoed een alternatieve regeling, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB), uitgewerkt om ook deze groep te helpen. Het kabinet heeft de conceptregeling vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de regeling 25 april open wordt gesteld voor aanvragen.


Blokaansluitingen

De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruik maakt van collectieve warmte via een Vereniging van Eigenaren (VVE), als onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief. Naar schatting gaat het in totaal om zo’n 700.000 huishoudens.


Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is eerder bekend gemaakt. Deze komt voor het eerste half jaar uit op:
• Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: €786,45
• Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €731,13
• Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte: €329,28
• Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €307,63

Bij huishoudens met zowel blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. In de tegemoetkoming voor huishoudens met blokelektriciteit is een extra tegemoetkoming van €380 bij zelfstandige wooneenheden en €160 bij onzelfstandige wooneenheden opgenomen, om te compenseren voor de gemiste tegemoetkoming van €190 uit november en december 2022.

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting wordt op twee momenten vastgesteld, zodat deze mee kan bewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen. De bedragen voor de tegemoetkoming in de tweede helft van 2023 zijn daarom nog niet bekend. De minimale vergoedingen zijn wel eerder bekend gemaakt.


Aanvragen vanaf 25 april

De regeling wordt begin april gepubliceerd in de Staatscourant. De inzet is om de regeling op 25 april open te stellen. Vanaf dat moment kan de contracthouder van de blokaansluiting, meestal een VVE, woningcorporatie of verhuurder, de tegemoetkoming voor de betrokken huishoudens aanvragen.


Complexe regeling

De brede doelgroep met veel verschillende situaties maakt het complex om in korte tijd een regeling te maken. Daarbij moet de overheid een afweging maken tussen verschillende belangen, zoals snelheid, rekening houden met alle verschillende situaties en het voorkomen van fraude. Dat betekent dat er risico’s aan de regeling verbonden zijn. Toch vindt de overheid het van groot belang om deze groep huishoudens, die in sommige gevallen extra kwetsbaar zijn voor de hoge energieprijzen, zo snel mogelijk te helpen. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om deze risico’s te accepteren en de tijdelijke regeling zo snel als mogelijk te starten.

0 reactie(s)

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel. Plaats jij de eerste?

Reageren