Privacyregeling Dé Energievergelijker

Privacyregeling Dé Energievergelijker

De website van Dé Energievergelijker maakt gebruik van cookies om uw gegevens te kunnen bewaren. Deze gegevens zijn nodig om persoonlijke links voor u te kunnen aanmaken naar de verschillende energievergelijkers. Het is dan ook niet mogelijk gebruik te maken van deze website wanneer de cookies van Dé Energievergelijker niet geplaatst kunnen worden. Uw persoonlijke links zullen in dit geval leeg blijven. Dé Energievergelijker zal u nooit vragen om persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

De cookies die door Dé Energievergelijker geplaatst worden op uw computer worden slechts gebruikt voor het aanmaken van persoonlijke links waarin uw gegevens al verwerkt zijn. Gegevens die door u worden ingevoerd bij Dé Energievergelijker zullen nooit gedeeld worden met derden, tenzij u gebruik maakt van een persoonlijke link. In dit geval worden uw gegevens verzonden naar de energievergelijker naar keuze. Het gaat hier dan alleen om gegevens die nodig zijn voor het maken van de vergelijking. Persoonsgegevens worden door Dé Energievergelijker niet opgeslagen. Cookies worden daarnaast maandelijks verwijderd. Indien u na een maand nog niet bent teruggekeerd op de website van Dé Energievergelijker worden uw ingevoerde gegevens dus automatisch verwijderd.

Beveiliging van ingevoerde gegevens

Om te voorkomen dat door u ingevoerde gegevens voor derden zichtbaar worden zijn verschillende beveiligingsmaatregelen genomen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wijzigingen

Dé Energievergelijker behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring met inachtneming van de privacywetgeving te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op www.deenergievergelijker.nl.