Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dé Energievergelijker

Artikel 1: Definities
Dé Energievergelijker - Onderdeel van VesiMedia handelend onder de naam VesiMedia, leverancier van Dé Energievergelijker, bekend onder KvK-nummer 54597293 nader te noemen: Dé Energievergelijker.
De website - De website van Dé Energievergelijker: www.deenergievergelijker.nl.
De bezoeker - De bezoeker van de website.
Energiepakket - De overeenkomst tot levering van gas en/of stroom.
Energievergelijker - Energievergelijker van een derde partij.
Consument - Natuurlijk persoon, als afnemer niet handelend uit hoofde van bedrijf of beroep.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de website van Dé Energievergelijker.
2. Dé energievergelijker is bedoeld om de consument te helpen het meest voordelige energiepakket te vinden. De redactie van de website tracht daarom het aanbod van energievergelijkers zo volledig mogelijk te houden.

Artikel 3: Doorverwijzing
Dé Energievergelijker is zelf geen energieleverancier of vergelijker. Indien de bezoeker een interessant aanbod vindt op de website van een derde partij, wordt een eventuele aanvaarding van dit aanbod via deze derde partij afgerond.

Artikel 4: Bedenktijd
Indien de bezoeker via de website van Dé Energievergelijker wordt doorgestuurd naar een derde partij en een energiepakket afsluit, heeft deze altijd 14 dagen bedenktijd. Indien de bezoeker zich binnen 14 dagen bedenkt dient deze dit kenbaar te maken aan de energieleverancier waarbij hij/zij het energiepakket heeft afgesloten.

Artikel 5: Privacy
(Persoons)gegevens verstrekt of ingevoerd ter vergelijking van het energieaanbod worden verzameld en verwerkt conform de Privacyverklaring behorend bij Dé Energievergelijker.

Artikel 6: Wijziging van de algemene voorwaarden
Dé Energievergelijker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct na bekendmaking in werking.

Artikel 7: Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Dé Energievergelijker en de bezoeker is het Nederlands recht van toepassing.