Energie vergelijken & Energienieuws

Nieuwe onderzeese stroomkabel tussen Nederland en Engeland

Nieuwe onderzeese stroomkabel tussen Nederland en Engeland

Nieuwe onderzeese stroomkabel tussen Nederland en Engeland

Tijdens de North Sea Summit in Oostende kondigen minister Rob Jetten en zijn Britse collega Grant Shapps vanmiddag de komst van een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan. Uniek aan deze nieuwe verbinding is dat ook een Nederlands windpark direct hieraan verbonden wordt.

Deze onderlinge verbinding, ‘LionLink’ gedoopt, wordt zo’n 250 km lang en is bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen, en de onderlinge verbinding met het buitenland en leveringszekerheid te vergroten. Het koppelen van windparken op zee via de eerste grensoverschrijdende gelijkstroomkabel van deze omvang is een nieuwe stap naar een geïntegreerd netwerk op zee in de Noordzee.

Minister Rob Jetten: “De Noordzee wordt de grootste leverancier van groene elektriciteit voor Nederland en grote delen van Europa. Nauwe samenwerking bij windenergie op zee en onderlinge verbindingen tussen Noordzeelanden zijn daarbij essentieel. LionLink kan bijna 2 gigawatt aan elektriciteit leveren aan beide landen, genoeg om 2 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Deze nieuwe verbinding zorgt daarnaast voor meer energiezekerheid en energie-onafhankelijkheid in Europa. Als er bijvoorbeeld een overschot aan windenergie is, kan dit onmiddellijk gedeeld worden met landen met een stroomtekort, en vice versa.”

LionLink is een multifunctionele verbinding die ontworpen is om een Nederlands windpark op zee van 2 GW met beide landen onderzees te verbinden. Met deze verbinding kan efficiënter gebruik worden gemaakt van de infrastructuur. Tegelijkertijd wordt de impact op kustgemeenten verminderd omdat er minder afzonderlijke aansluitingen en een beperktere infrastructuur nodig zijn.

Manon van Beek, CEO TenneT: “Naar onze overtuiging moeten offshore-hubs die geconfigureerd zijn in een vermaasd gelijkstroomnet de ruggengraat vormen van Powerhouse Noordzee. Deze gedachte krijgt steeds meer bijval en voor ons is het méér dan een visie voor de toekomst. We zijn er feitelijk al mee bezig door van start te gaan met dit grensverleggende LionLink-project. Het is een eerste stap en een geweldige kans om ervaring op te doen naarmate het offshore-netwerk vorm krijgt.”

De EU en het VK hebben een gezamenlijk doel voor windenergie op zee van circa 120 GW in 2030 op de Noordzee. Daarmee leveren windparken op zee een belangrijke bijdrage aan de energiezekerheid en de klimaatdoelen. Nederland zal in 2030 circa 21 GW aan windenergie op zee hebben gerealiseerd en onderzoekt of 50 GW in 2040 en 72 GW in 2050 haalbaar zijn gezien de fysieke ruimte, ecologische impact en vraag aan elektriciteit. Het Verenigd Koninkrijk wil in 2030 tot 50 GW aan windenergie op zee produceren.

0 reactie(s)

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel. Plaats jij de eerste?

Reageren