Energie vergelijken & Energienieuws

Kabinet stelt lening van €25 miljard ter beschikking voor stroomnet

Kabinet stelt lening van €25 miljard ter beschikking voor stroomnet

Kabinet stelt lening van €25 miljard ter beschikking voor stroomnet

De komende jaren zijn forse investeringen nodig in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Dit is belangrijk om aan de groeiende vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen en alle huishoudens en bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen aan te kunnen sluiten. Dit is essentieel voor de energietransitie en voor het vestigingsklimaat. Op het moment raakt het Nederlands net overbelast op verschillende plaatsen.

Het kabinet wil een lening van €25 miljard ter beschikking stellen aan staatsdeelneming TenneT. Deze lening geeft TenneT een overbrugging en zekerheid voor de financiering van de geplande investeringen in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen over de verkoop van TenneT Duitsland aan de Duitse staat. Minister Van Weyenberg van Financiën heeft mede namens minister Jetten voor Klimaat en Energie, vandaag het parlement hierover geïnformeerd.


Duidelijkheid over financiering

TenneT moet in 2024 ca. €13 miljard nieuwe financiering aantrekken voor de geplande investeringen in zowel Nederland als Duitsland. Daarnaast moet het bedrijf om haar kredietwaardigheid te behouden, in 2024 kunnen bewijzen dat het ook in 2025 in haar financieringsbehoefte kan voorzien. Die bedraagt in 2025 ongeveer €12 miljard. Het kabinet is daarom voornemens TenneT een lening aan te bieden voor de gehele financieringsbehoefte van 2024 en 2025 van in totaal €25 miljard. Hierdoor hoeft het bedrijf het komende jaar niet te lenen op de reguliere obligatiemarkt en kan het aantonen dat het ook in 2025 in haar gehele financieringsbehoefte kan voorzien. Het voornemen de lening aan te bieden heeft het kabinet ter goedkeuring bij het parlement voorgelegd.


Tijdelijk

Het verstrekken van een lening is geen langetermijnoplossing, maar biedt een overbrugging tot TenneT Duitsland is verkocht aan de Duitse staat of een andere structurele oplossing voor de financiering van TenneT is gevonden. Al enige tijd vinden er intensieve onderhandelingen plaats over de verkoop van TenneT Duitsland aan de Duitse staat. Er is op dit moment nog geen overeenstemming bereikt. Mocht er op de korte termijn een voorlopig akkoord tot stand komen over de verkoop van TenneT Duitsland, dan duurt het alsnog enkele maanden voordat de transactie daadwerkelijk is afgerond. Tot aan dat moment heeft TenneT de mogelijkheid om gebruik te maken van deze lening.


Voorwaarden

De Nederlandse overheid heeft met TenneT afspraken gemaakt over de lening. Zo betaalt TenneT een marktconforme rente, die door een onafhankelijke adviseur is getoetst op marktconformiteit. TenneT zal het volledige geleende bedrag terugbetalen in de periode 2030-2040. Mocht de verkoop van TenneT Duitsland plaatsvinden, dan heeft de staat met TenneT afspraken gemaakt waardoor de lening volledig of een substantieel deel gelijk wordt terugbetaald en het restant in de periode 2030-2040. Het parlement moet instemmen met het ter beschikking stellen van de lening.


Leveringszekerheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

TenneT is een zogenoemde staatsdeelneming vanwege het publieke belang. Nederland vindt het belangrijk dat de Nederlandse publieke belangen zoals leveringszekerheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van elektriciteit in de energietransitie worden geborgd. Eén van de belangrijkste redenen voor het kabinet om een volledige verkoop van TenneT Duitsland aan de Duitse staat te realiseren, is een structurele oplossing voor de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. Om die reden blijft het kabinet inzetten op de verkoop van TenneT Duitsland. De Nederlandse staat is dan niet meer blootgesteld aan de risico’s van de Duitse activiteiten.

De Tweede en Eerste Kamer worden verzocht om voor 1 maart 2024 goedkeuring te verlenen voor de lening. Meer informatie is beschikbaar in de brief en het toetsingskader die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

0 reactie(s)

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel. Plaats jij de eerste?

Reageren