Energie vergelijken & Energienieuws

Kans op stroomtekorten na 2030

Kans op stroomtekorten na 2030

Kans op stroomtekorten na 2030

Netbeheerder TenneT waarschuwt dat de kans op stroomtekorten na 2030 aanzienlijk toeneemt. De reden hiervoor is de groeiende vraag naar elektriciteit, de steeds grotere afhankelijkheid van duurzame energiebronnen en het sluiten van de Nederlandse kolencentrales na 2030. Tot nu toe is er in Nederland nog nooit een gecontroleerde stroomonderbreking geweest verteld TenneT. De kans dat dit na 2030 gebeurt, is groter dan ooit.


Vraag naar elektriciteit blijft groeien

De vraag naar elektriciteit is gegroeid de afgelopen jaren en blijft ook de komende jaren doorgroeien. Dat komt niet alleen door de stijgende bevolkingscijfers, maar ook door het afschakelen van het gas en fossiele brandstoffen. Steeds meer van onze producten gaan over op elektriciteit, wat de vraag nog eens extra sterk doet stijgen.

Een oplossing hiervoor kan gezocht worden in het gebruiken van opslagmogelijkheden. De opgeslagen elektriciteit kan dan ingezet worden wanneer een tekort dreigt. Vooralsnog zijn er geen mogelijkheden om grote hoeveelheden stroom op te slaan. Wel wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld de waterstoffabriek. Hier zou elektriciteit kunnen worden omgezet naar waterstof. Doordat waterstof vrij gemakkelijk is op te slaan, kan de energie in deze vorm makkelijker bewaard worden. Wanneer er dan een tekort aan elektriciteit dreigt, kan het waterstof ingezet worden om elektriciteit te genereren op vrijwel dezelfde manier als nu het geval is met gas. Rendement is nog wel een groot probleem hier.


Steeds afhankelijker van het weer

Zolang het nog niet mogelijk is opgewekte elektriciteit op een goede manier op te slaan, zijn we afhankelijk van het weer voor de opwekking van elektriciteit. Zeker als na 2030 de laatste kolencentrale zijn deuren sluit, zal Nederland erg afhankelijk worden van het weer. Wanneer de wind gaat liggen en de zon niet schijnt, is de kans namelijk redelijk groot dat er een (tijdelijk) elektriciteitstekort gaat ontstaan. Niet iedereen zal hiervan last gaan ondervinden, is de verwachting.


Wat gaan huishoudens merken?

De meeste huishoudens zullen niets merken van een elektriciteitstekort. Allereerst wordt namelijk elektriciteit op regionaal niveau afgeschaald. Er wordt bedrijven en huishoudens in een bepaald gebied dan gevraagd tijdelijk iets minden stroom te gebruiken. De rest van het land heeft daar dan geen last van. In een extreem geval kan netbeheerder TenneT ervoor kiezen de stroom in een bepaalde regio tijdelijk uit te schakelen om stroom te besparen. TenneT geeft aan dat dit nog nooit gebeurt is en schat de kans dat zit nodig zou zijn vooralsnog niet heel hoog in.

Niet alleen neemt de kans op elektriciteitstekorten na 2030 toe, ook de kans op overschotten neemt toe wanneer het winderig en zonnig is. Huishoudens kunnen ook profiteren van overschotten door een dynamisch energiecontract af te sluiten. Met een dergelijk contract betalen zij de huidige inkoopprijs voor energie.

0 reactie(s)

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel. Plaats jij de eerste?

Reageren